Brief aan Erik en Yves

Brief aan Erik en Yves
Delen

Beste Yves en Erik,

M

et veel plezier luister ik elke week jullie podcast. Ik heb grote waardering voor jullie kritische beschouwingen en ben blij met de invloed daarvan op het publieke debat. Vandaag luisterde ik naar jullie meest recente aflevering. Refererend aan de slagkracht van Israël hoorde ik Yves zeggen dat vaccineren dé oplossing is. Daarbij ga ik ervanuit dat hij daarmee bedoelde dat het land daardoor weer open zou kunnen. 

Ik zie dat anders, en velen met mij. En ik licht graag toe waarom. Omdat ik het idee heb dat jullie iets over het hoofd zien. Ik schrijf deze brief puur op inhoud, en niet op de persoon. En ik zal mijn uiterste best doen om de brief zo kort mogelijk te houden. De inhoud komt op het volgende neer:

  • Het krachtenveld van macht, media en financieel gewin is jullie bekend.
  • Voor de farmaceutische industrie is ziekte een verdienmodel, en gezondheid geen drijfveer. 
  • De WHO stuurt, gefinancierd door de farmaceutische industrie, ons coronabeleid aan. Hun oplossing: een vaccin abonnement. 
  • De huidige censuurmaatregelen op social media worden opgedragen vanuit Europa en de WHO. 
  • Vertrouwen op het vaccin als oplossing, is gebaseerd op onvolledige informatie. 

Gezond verstand

Ik hoor Erik vaak zeggen dat de media zijn gekocht door de macht. Yves jij beaamt dat. Jullie zijn dus bekend met het trekken van conclusies op basis van ervaring en door het leggen van verbanden. Door zelf na te denken. Op basis van datzelfde gezonde verstand hebben jullie de belangenverstrengeling van Ab Osterhaus (nader) blootgelegd en veroordeeld. Jullie erkennen zijn invloed op het beleid door zijn prominente rol, en bekritiseren het feit dat hij daarin zelf financiële belangen heeft. Jullie zijn dus niet op je achterhoofd gevallen als het aankomt op het krachtenveld van macht, media en financieel gewin. En jullie zouden lachen als jullie conclusies zouden worden afgedaan als “desinformatie” omdat jullie mening niet in de krant staat, of geen double peer review kent van wetenschappers. 

Ik daag jullie dan ook uit om met dezelfde kritische blik een paar treden op de ladder te stijgen. En de rol en reputatie van de farmaceutische industrie onder de loep te nemen. 

Kwartiertje op Google 

In 2016 is er 24 miljard dollar winst gemaakt alleen al op de verkoop van vaccins. Deze markt is groeiende. Volgens het rapport ‘Global Human Vaccines Market 2016-2020’ zou deze winst in 2020 zijn opgelopen tot 61 miljard dollar1

Ik hoor jullie denken: met geld verdienen is niets mis. Maar met omkoping, misleiding en corruptie op het gebied van gezondheid, is wél iets mis. En dat is helaas schering en inslag in deze industrie, met overigens de grootste lobby van de wereld. Leveranciers van de huidige Corona vaccins hebben een stevig strafblad. Civielrechtelijk zijn Amerikaanse vaccinproducten gevrijwaard voor schade, dus zij kunnen uitsluitend strafrechtelijk worden aangepakt. Een kwartiertje op Google en je vindt overzichten van alle afkoopsommen van strafbare feiten die zijn gepleegd door de producenten van onze corona vaccins. Dit zijn niet zomaar strafbare feiten; het zijn misdaden die ten koste gaan van de gezondheid van burgers. Het gaat om het promoten van niet goedgekeurde medicijnen, omkoping, misleiding en het niet voldoen aan veiligheidsvereisten. 

Pfizer spande de kroon met een boete van 2,3 miljard dollar omdat het bekende dat het “incorrecte informatie had verstrekt met de intentie om te frauderen en te misleiden”2. Als een veroordeling van frauduleus handelen kan worden afgekocht met een fractie van de winst, wat zou hen weerhouden van het vermarkten en verkopen van medicatie waaraan mensen van vlees en bloed (levenslange) schade overhouden? Als ziekte het verdienmodel is, dan is gezondheid geen drijfveer. Niet in mijn waarheid. 

Brief aan Erik en Yves – "Als ziekte het verdienmodel is, dan is gezondheid geen drijfveer. Niet in mijn waarheid. " Klik om te Tweeten

Het vaccin abonnement

De WHO stuurt op dit moment het beleid aan in nagenoeg alle landen van de wereld. Hun adviezen over de bestrijding van Corona worden in elk land overgenomen, maar in een verschillend tempo. Er lijkt afstemming plaats te vinden op draagvlak en het politieke klimaat. Zo zie ik het. Vergelijk de cultuur en het karakter van landen die vooroplopen op de maatregelen, met de landen die achteraanlopen (zoals Nederland). 

Juridisch gezien heeft de invloed van de WHO op het Nederlandse beleid een plek in de Nederlandse wetgeving, via de International Health Regulations.3 Dit is regelgeving van de WHO die is geïmplementeerd in de Wet Publieke Gezondheid (“Wpg”). Onze Coronawet is overigens een toevoeging van een aantal artikelen aan die wet. In de memorie van toelichting van de Wpg staat het volgende: 

“De WHO heeft de mogelijkheid om aanbevelingen te doen aangaande de infectieziektebestrijding. Bij aanbevelingen kan gedacht worden aan het vereisen van medisch onderzoeken bij vertrek of binnenkomst, het vereisen van (een bewijs van) inenting of profylaxe (…) het toepassen van quarantainemaatregelen bij mogelijk besmette personen, het isoleren en behandelen van besmette personen en het opleggen van beperkingen aan personen uit getroffen gebieden. Het blijven overigens aanbevelingen, met andere woorden, de lidstaat hoeft deze niet op te volgen. Niettemin zal er zeker sprake zijn van grote internationale politieke druk om dit wel te doen”.4

De WHO wordt gefinancierd door de (bondgenoten van de) farmaceutische industrie. Ook dat is geen geheim. Op de site van de WHO staat een lijst van financiers, met daarbij de uitleg van de verschillende categorieën funding. Gespecificeerde vrijwillige bijdragen vertegenwoordigen 90,1% van alle vrijwillige bijdragen. “They are tightly earmarked to specific programmatic areas and/or geographical locations and must be spent within a specified timeframe”, aldus de website van de WHO.5

Als de media is gekocht door de macht Erik, wie of wat zou er dan zijn gekocht door de farmaceutische industrie? 

Feit is, dat er op dit moment een jaarlijks abonnement wordt verkocht van een vaccin, met de hele wereld als afzetmarkt. Het gaat om meerdere shots per jaar en voor mutaties verkopen ze een “booster”. Dat een vaccin dé oplossing zou zijn, werd al in maart door onze regeringsleiders verteld, en vlak daarna snel aangekocht via de Europese Commissie “omdat ze anders achter het net zouden vissen”. Het vaccin wordt letterlijk verkocht als de oplossing van al onze problemen. En in mijn ogen trap je erin, Yves. 

Brief aan Erik en Yves – "Het vaccin wordt letterlijk verkocht als de oplossing van al onze problemen. En in mijn ogen trap je erin, Yves."  Klik om te Tweeten

Censuur

Dan speelt er nog iets anders. Iets heel belangrijks. De Europese Commissie heeft een praktijkcode opgesteld waaraan de social media platforms zich hebben geconformeerd.6 Op grond van deze regulering wordt informatie die in strijd is met de adviezen van de WHO gekwalificeerd als “desinformatie” en op agressieve wijze van het net geweerd.7 Filmpjes van mensen die vertellen over hun vaccinatieschade worden verwijderd. En profielen van mensen die wetenschappelijk onderbouwde kritiek leveren op de farmaceutische industrie, zoals Robert F. Kennedy jr. en Del Big Tree, zijn onlangs op dezelfde dag verwijderd. Maar dit gebeurt elke dag, ook in het klein. Victoria Koblenco schreef deze week een genuanceerde post over het vaccin, en nu is zij onvindbaar op Instagram voor mensen die haar niet volgen.8 Een shadowban.9 Het zijn de tentakels van de farmaceutische industrie die, verweven met de EU, de WHO én de Nederlandse regering,10 direct invloed hebben op onze voorgeschotelde werkelijkheid.

Het is duidelijk: we mogen alleen horen en lezen dat het vaccin betrouwbaar veilig en effectief is en dat het de enige weg is uit deze misère. Elk ander bericht wordt van het net verwijderd. Niet voor onze ogen bestemd. 

Dus op basis van welke informatie precies, is jullie vertrouwen in dit vaccin gebaseerd? En hoe komt het dat de invloed van de farmaceutische industrie op het huidige beleid, dat al een jaar aanstuurt op massa vaccinaties, zo lang blijft vertoeven in de dode hoek van de media?  

Uitnodiging

Ik nodig jullie uit om jullie visie op de oplossing van de huidige crisis te heroverwegen, door te beginnen met het botvieren van jullie onderzoekende geest op de farmaceutische industrie. Met jullie gezond verstand en jarenlange ervaring, is voor het doorgronden van (de macht van) deze industrie alleen een open vizier vereist. Ik hoop op een drieluik. Daar kan je meer voor vragen dan 5 euro, kan ik je vertellen. 

Groetjes van de kleine activist 

1 https://www.globalresearch.ca/big-pharma-and-big-profits-the-multibillion-dollar-vaccine-market/5503945

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2875889/

3 https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1

4 MvT, Kamerstukken nr. 3, 31316, p. 5.

5 https://www.who.int/about/funding

6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation

7 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation, https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/immunizing-the-public-against-misinformation, https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-misinformation-online

8 https://www.instagram.com/p/CLaCmffJhqV/?igshid=1nbqfsbt89h0j

9 https://www.instagram.com/p/CLewFvkJyg8/?igshid=y5die4pyacpt

10 Nederland is onderdeel van GAVI, een vaccinatie alliantie die is opgericht door de Bill en Melinda Gates foundation, en is daardoor een belangrijke partner van de WHO, zie https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/netherlands


Delen
0
    winkelmandje
    leeg winkelmandjeterug naar winkel